ආත්මික වර්ධනය / සේවය

අපි උන්වහන්සේගේ හවුල් සේවකයන්
දේව හඬ ඔබට ඇසුනත් නැතත් ප්‍රකාශ කරන්න
දේව වචනය හා දේව කැමැත්ත එක හා සමානය
PART 2 ආධ්‍යාත්මික ව්‍යායාම
PART 1 ආධ්‍යාත්මික ව්‍යායාම
අතීතය ගැන ඔබේ කාලය නාස්ති නොකර ඔබේ අනාගතය සඳහා ආයෝජනය කරන්න.
ඔබේ භාජනයෙන් විෂ සහිත බලපෑම ඉවත දමන්නේ කෙසේද?
යේසුස්වහන්සේ තුළින් අපි පියාණන්වහන්සේ සමග සම්බන්ධකමකට ඇතුළු වන්නේමු
ඔබට ඔබගේ ජීවිතය වෙනස් කළ හැකියි
දෙවියන්වහන්සේගේ චරිත ගුණාංග කිහිපයක්
යේසුස්වහන්සේගේ උපත සහ උන්වහන්සේගේ කීකරුකම
දෙවියන්වහන්සේගේ ගෘහයට පැමිණෙන්න, උන්වහන්සේ අපට උන්වහන්සේගේ මාර්ග උගන්වනු ඇත
දෙවියන්වහන්සේ ආදම්ව මවනු ලැබුවේ වියවුල්කමෙන් තොරව ජීවත් වන පිණිසයි
අපව වියවුල්කමෙන් වළක්වා ගත හැකි ක්‍රම 3ක්
ඔබ නොකඩව ජීවමාන දෙවියන්වහන්සේට සේවය කරන්න
උන්වහන්සේ අපට දෙන ශක්තිය හා ප‍්‍රඥාව උදෙසා දෙවියන්වහන්සේට ස්තූතියි
ජීවමාන දෙවියන්වහන්සේගේ ගෘහය
බොරු නොකියන හා වෙනස් නොවන දෙවියන්වහන්සේ
ඔබව ශක්තිමත් කරන්නේ දෙවියන්වහන්සේමය
කිතුනුවෙකුගේ අත්තිවාරම ඉතා වැදගත්වේ
PART 2 අපගේ ආත්මික ජීවිතය ගොඩ නගා ගත යුතු දෙවියන්වහන්සේගේ චරිත ගුණාංග කිහිපයක්
PART 1 අපගේ ආත්මික ජීවිතය ගොඩ නගා ගත යුතු දෙවියන්වහන්සේගේ චරිත ගුණාංග කිහිපයක්
ඔබ දේව ස්වාභාවය තුළ ඔබගේ ජීවිතය ගොඩ නගා ගන්න
ඔබ නිවැරදි වූවත් තවමත් සතුරා පීඩනය යෙදීමට උත්සාහ දරයි
දෙවියන්වහන්සේ කිසිදා ඔබට දොස් පවරන්නේ නැත
බියෙන් ජීවත් වීමට දෙවියන්වහන්සේ අපව කැඳවා නැත
ස්වාමීන්වහන්සේ ඔබගේ එඬේරාය
සම්ප‍්‍රදායන් හා පුරුදු දේව වචනයට පටහැනි නොවිය යුතුයි
පිටුපස බැලීමෙන් බිය පැමිණිය හැකියි
අපි ශද්ධකමෙන් ජීවත්වෙමු
අපි විශේෂවූ සෙනගක් වන්නෙමු
ශුද්ධකමෙන් ජීවත්වෙමු
දෙවියන්වහන්සේගේ යහපත්වූ විශ්වාසවූ දාසයෙකු වන්න
නරක වාර්තාවක් ඇසූ විට ඔබ කරන්නේ කුමක්ද?
උසස් ස්ථානවල තිඛෙන දේවල් සොයන්න
ස්වාමීන් අපගේ උපකාරයයි
ලෝකයේ ආලෝකය ඔබයි
අපි ස්වාමීන්වහන්සේ තුළ ස්ථිර විය යුතුයි
ස්වාමීන් අපගේ ශක්තිය හා උපකාරයයි
අතීතයේ කර ඇති මාංශාකාර කි‍්‍රයා අමතක කරන්න
PART 3 ඔබගේ චරිතය ගොඩනගන්න
PART 2 ඔබගේ චරිතය ගොඩනගන්න
PART 1 ඔබගේ චරිතය ගොඩනගන්න
දේව ප‍්‍රඥාව අනුව ජීවත් වන්න
ඔබගේ කුරුසිය රැගෙන මා අනුව එන්න
භක්තිවන්ත මනුෂ්‍යයන් බලවත්ය
PART 3 කි‍්‍රස්තුස්වහන්සේගේ ශක්තියෙන් ජීවත් වන්න
Read 240 times