ජයග‍්‍රහණය / නැවත නැගිටීම

පරීක්ෂා කාලවලදී ප‍්‍රතිචාර දක්වන්නේ කෙසේද?
ස්වාමීන්වහන්සේ අපව ගළවා ජයග‍්‍රාහී ජීවිතයක් ගත කිරීමට බලය දී තිබේ
මෙම කිතුනු ගමනේදී ඔබ ජයගත යුතු පරීක්ෂා
ඔබ තුළ ජයග‍‍්‍රාහී මනසිකත්වයක් තිබිය යුතුයි
යේසුස්වහන්සේව මළවුන්ගෙන් නැගිටෙවු දෙවියන්වහන්සේගේ ආත්මයාණන්වහන්සේ දැන් අප තුළ වාසය කරනසේක.
අපගේ ස්වාමිවූ යේසුස්වහන්සේගේ නැවත නැගිටීම තුළින් අපට ලැබී තිබෙන ප‍‍්‍රයෝජන ( part 1 )
අපගේ ස්වාමිවූ යේසුස්වහන්සේගේ නැවත නැගිටීම තුළින් අපට ලැබී තිබෙන ප‍‍්‍රයෝජන (part 2)
සර්පයාගේ සිතුවිලි ජයගන්නේ කෙසේද
ඔබට ජයග‍‍්‍රාහි හදවතක් නොමැති නම් ඔබව ජයග‍‍්‍රහණය කළ නොහැක.
යේසුස්වහන්සේ නැවත නැගිටුනු නිසා අපට ජීවනයේ බලාපොරොත්තුවක් ඇත
යේසුස්වහන්සේ මැරී නැවත නැගිට සදාකාලයටම ජීවත් වේ
ඔබ උන්වහන්සේගේ වචනයෙන් භිය ජයගන්නේය
කනස්සලූ නොවී ජයගන්න
ඔබ ජයග‍්‍රාහිකයෙකකුය
ජයග‍‍්‍රාහී ජීවිතයක්
Read 310 times