මනස / නිදහස

උන්වහන්සේගේ වචනයෙන් අපගේ මනස අලූත් කළ යුතුය
ආත්මික මනසක් තිබීමද නැතහොත් මාංසාකාර මනසක් තිබීමද?
දෝෂාරෝපණයෙන් නිදහස් වී සිටින්නේ කෙසේද?
අපගේ ප‍්‍රාණය (මනස) සඵල වන ලෙස අපි සියල්ලේදී සඑලවත් වී සුවයෙන් සිටිමු
PART 2 අප අසන දේ අපගේ මනසට බලපෑම් ඇති කරයි
PART 1 ඔබ අසන දේ අන් අයට බලපෑමක් වෙනනට උපකාරී වේ
දෙවියන්වහන්සේ්ගේ දැනගැන්මට විරුද්ධ වන දේවල් බිඳ හෙළා දමන්න
Read 244 times