ඇදහිල්ල / විශ්වාසය / සටන

ඇදහිල්ලේ බලය
PART 2 ඔබේ ඇදහිල්ල
PART 1 ඔබේ ඇදහිල්ල
ඇදහිල්ලෙන් හා පේ‍්‍රමයෙන් මුල් ඇද පිහිටා සිටින්න
දෙවියන්වහන්සේගේ මහත්කම ගැන විශ්වාස කරන්න
ඔබ ඉදිරියේ දර්ශනයක් තබා ගෙන ඇදහිල්ලෙන් ගමන් කරන්න
විශ්වාස කරමින් ඔබේ ඇදහිල්ලේ ප‍්‍රකාශය තදින් අල්ලා ගන්න
ස්වාමීන්වහන්සේ දකින්නේ අපගේ ඇදහිල්ලයි
යේසුස්වහන්සේගේ ලේ කෙරෙහි ඔබගේ ඇදහිල්ල තබන්න
ඔබගේ ඇදහිල්ලේ ගමනේදී ඔබට තෝරා ගැනීමට වාර්තා 2ක් ඇත
අපේ ඇදහිල්ල ආරක්ෂා කර ගැනීමට අප විසින් දැන ගත යුතුම බයිබල් පද කිහිපයක්
ඇදහිල්ලෙන් ස්ථීරව සිටීම
PART 8 මනුෂ්‍ය පුත‍්‍රයා නැවත පැමිණෙන්නේ ඇදහිල්ල සොයාගෙනයි
PART 7 මනුෂ්‍ය පුත‍්‍රයා නැවත පැමිණෙන්නේ ඇදහිල්ල සොයාගෙනයි
PART 6 මනුෂ්‍ය පුත‍්‍රයා නැවත පැමිණෙන්නේ ඇදහිල්ල සොයාගෙනයි
PART 5 මනුෂ්‍ය පුත‍්‍රයා නැවත පැමිණෙන්නේ ඇදහිල්ල සොයාගෙනයි
PART 4 මනුෂ්‍ය පුත‍්‍රයා නැවත පැමිණෙන්නේ ඇදහිල්ල සොයාගෙනයි
PART 3 මනුෂ්‍ය පුත‍්‍රයා නැවත පැමිණෙන්නේ ඇදහිල්ල සොයාගෙනයි
PART 2 මනුෂ්‍ය පුත‍්‍රයා නැවත පැමිණෙන්නේ ඇදහිල්ල සොයාගෙනයි
PART 1 මනුෂ්‍ය පුත‍්‍රයා නැවත පැමිණෙන්නේ ඇදහිල්ල සොයාගෙනයි
PART 2 ඔබගේ ඇදහිල්ල ආරක්ෂා කරගන්න
PART 1 ඔබගේ ඇදහිල්ල ආරක්ෂා කරගන්න
ඇදහිල්ලෙන් වර්ධනය වී හරි වචන කතා කරන්න
ඇදහිල්ලේ අත්තිවාරම
අපි අවිශ්වාස නොකර විශ්වාස කරමු
අපගේ ප‍්‍රාණය (මනස) සඵල වන ලෙස අපි සියල්ලේදී සඑලවත් වී සුවයෙන් සිටිමු
අපි අවිශ්වාස නොකර විශ්වාස කරමු
අපගේ ප‍්‍රාණය (මනස) සඵල වන ලෙස අපි සියල්ලේදී සඑලවත් වී සුවයෙන් සිටිමු
ඇදහිල්ලෙන් ජීවත් වන පිණිස දෝෂාරෝපණයෙන් නිදහස් වන්න
කරදරකාරී කාලවලදී ඔබ ඇදහිල්ලෙන් ප‍්‍රතිචාර දක්වන්නේ කෙසේද?
දෙව් පුත‍්‍රයාණන්ගේ ඇදහිල්ලෙන් ජීවත් වීම
ස්වාමීන්වහන්සේ ඔබ වෙනුවෙන් සටන් කරනසේක
අපි සියලූ දෙනාම එක හා සමාන අනර්ඝ ඇදහිල්ල ලබා ඇත
අපි වචනය තුළ පවතිමින් ඇදහිල්ලෙන් ස්ථීරව සිටිමින් වර්ධනය වී ශක්තිමත් වෙමු
කි‍්‍රස්තුස්වහන්සේ කෙරෙහි තිඛෙන ඔබගේ ඇදහිල්ලෙන් ස්ථීර වී උන්වහන්සේ තුළ මුල් ඇද, ගොඩනැගී පිහිටා සිටින්න
ඔබ නොසෙල්වී සිටීමට ඇදහිල්ලෙන් පිහිටා සිටින්න
ඔබගේ ඇදහිල්ල සැම තැනම ප‍්‍රකාශ කරන්න
ඇදහිල්ල සහ භිය සඳහන් කරන දේ ....
ඇදහිල්ල පැමිණෙන්නේ වචනය ඇසීමෙන්ය.
ඔබට කළ නොහැකි දේ දෙවියන්වහන්සේට කළ හැකියි
ඇදහිල්ලේ යාච්ඤාව
ඔබගේ ඇදහිල්ල තදින් අල්ලා ගන්න
ඔබගේ ඇදහිල්ල තදින් අල්ලා ගන්න
ඔබේ වචනයෙන් හා ඇදහිල්ලෙන් අපට දේවල් වෙනස් කළ හැකියි
ඔබේ වචනවල ඇදහිල්ල
PART 2 ඔබ කථා කරන වචනවල ඇදහිල්ල තබන්න
PART 1 ඔබ කථා කරන වචනවල ඇදහිල්ල තබන්න
Read 241 times