සත්‍යය / දේව වචනය / ප්‍රකාශ කිරීම

දෙවියන්වහන්සේගේ ගෘහයේ දේව වචනය ඉගැන්වීම
දේව වචනය මත පදනම් වන්න
මනුෂ්‍යයන්ගේ පාරම්පරික දේවල් වලින් දේව වචනය අවලංගු නොකරන්න
සත්‍යය නම් දෙවියන්වහන්සේගේ වචනයයි
ඔබගේ ජීවිතයේ දේව වචනයට උතුම්ම ස්ථානය දෙන්න
දේව මහිමය හා උන්වහන්සේගේ වචනය ඔබ වටා තිබෙන්නේය
සත්‍යය තුළ පිහිටා සිටීමෙන් නිවැරදි වචන කතා කරන්න
දේව වචනය ඔබව වර්ධනය කරයි
බයිබලය උගන්වන දේ අපි ඉගෙන ගමු
දේව වචනය ඔබට ආදර්ශයක් වේවා!
යේසුස්වහන්සේ මෙලොවට ඉපදුනේ දේව කැමැත්ත අනුවයි
සත්‍යයට කීකරුවීමෙන් ඔබව නිදහස් කරයි
රජුගේ වචනය තිඛෙන ස්ථානයේ බලය ඇත්තේය
දේව වචනය මෙනෙහි කරනවා පමණක් නොව, ඒ සමඟම ප‍්‍රකාශ කිරීමත් වැදගත්ය
සෑමවිටම ජයග‍්‍රහණයන් භුක්ති විඳීමට දෙවියන්වහන්සේගේ වචනය අධ්‍යයනය කරන්න
අපි බොරුකීම අත්හැර දමා ඇත්ත (සැබෑව, සත්‍යය) කථා කරමු
ඔබගේ හදවතේ වචනය තහවුරු කරන්නේ, වචනය ප‍්‍රකාශ කිරීමෙනි
දේව වචනයේ සත්‍යතාවය
දේව වචනය අපට පී‍්‍රතිය ලබා දෙයි
PART 2 වචනයෙන් බලකොටු බිඳ හෙළා දමන්න
PART 1 වචනයෙන් බලකොටු බිඳ හෙළා දමන්න
PART 2 අපට ප‍්‍රයෝජන ලබා ගැනීමට ස්වාමීන්වහන්සේ උගන්වනසේක
PART 1 අපට ප‍්‍රයෝජන ලබා ගැනීමට ස්වාමීන්වහන්සේ උගන්වනසේක
අපි කිකරුකම ඉගෙන ගත යුතුයි
දේව වචනය නමැති පර්වතය මත ඔබගේ අත්තිවාරම ගොඩනගන්න
උන්වහන්සේගේ වචනය ඔබගේ හදවතෙහි සඟවා ගන්න
ඔබ අසා තිඛෙන වචනය සිහි කරන්න
දේව වචනයේ බලය කෙරෙහි විශ්වාසය තබන්න
වචනය කි‍්‍රයාත්මක වන්නේ බලයෙනි
PART 3 සත්‍ය වූ දේව වචනයෙන් ජීවත් වන්න
PART 2 සත්‍ය වූ දේව වචනයෙන් ජීවත් වන්න
PART 1 සත්‍ය වූ දේව වචනයෙන් ජීවත් වන්න
රාජ්‍යයේ වචනය
සෑම මනුෂ්‍යයන් ගැළවීම ලබා සත්‍ය වචනයේ දැනගැන්මට පැමිණිය යුතුය
එළිදරව් දැනගැන්ම ලබාගන්න
සතුරාගේ බොරු සමඟ නොව, වචනය සමඟ එකඟ වන්න
PART 2 දේව වචනයේ බලයෙන් මනස වෙනස් කිරීම
PART 1 දේව වචනයේ බලයෙන් මනස වෙනස් කිරීම
PART 3 දේව වචනයේ බලය
PART 2 දේව වචනයේ බලය
PART 1 දේව වචනයේ බලය
PART 2 දේව වචනයේ බලය
PART 1 දේව වචනයේ බලය
PART 3 දේව වචනය ඔබට ආශීර්වාදයකි
PART 2 දේව වචනය ඔබට ආශීර්වාදයකි
PART 1 දේව වචනය ඔබට ආශීර්වාදයකි
දේව වචනය අප සැම දෙනාටම ආශීර්වාදයකි
එම සත්‍යයම අසන්නට අපට සිහි කරනසේක
Read 238 times